Enkele vacature

 • Aantal vacatures 1 vacature
 • Plaatsingsduur 2 maanden
 • Plaatsing Brabantvac
 • Wisselende vacature n.v.t.
 • Extra opties
 • BaanInZicht Facebook en Linkedin
€ 265,- exclusief
21% BTW

Enkele vacature

 • Aantal vacatures 1 vacature
 • Plaatsingsduur 2 maanden
 • Plaatsing Limburgvac & Brabantvac
 • Wisselende vacature n.v.t.
 • Extra opties
 • BaanInZicht Facebook en Linkedin
€ 550,- exclusief
21% BTW

Plaatsingstegoed Prijs is afhankelijk van aantal vacatures

 • Plaatsingsduur 2 maanden
 • Plaatsing Limburgvac of Brabantvac
 • Wisselende vacature n.v.t.
 • Extra opties
 • BaanInZicht Facebook en Linkedin
€ 1.575,- exclusief
21% BTW

Jaartegoed

 • Aantal vacatures 12 vacatures
 • Plaatsingsduur Variabel
 • Plaatsing Limburgvac of Brabantvac
 • Wisselende vacature maximaal 12 vacatures per jaar
 • Extra opties
 • BaanInZicht Facebook en Linkedin
€ 2.250,- exclusief
21% BTW

Minimaal 57.000 unieke bezoekers
per maand


Onze tarieven zijn gebaseerd op minimaal 57.000 unieke bezoekers en 450.000 pageviews op de website per maand.

Onze persoonlijke dienstverlening is gebaseerd op al meer dan 20 jaar ervaring.

Toelichting tarieven

Losse vacatureplaatsing

Voor € 265,- (exclusief 21% btw) wordt uw vacature vermeld voor twee maanden.


Plaatsingstegoed

U koopt voor de genoemde bedragen een tegoed voor een aantal vacatures die twee maanden worden vermeld. Uw plaatsingstegoed blijft maximaal één jaar geldig. Het tegoed is zowel bruikbaar voor Limburgvac als voor Brabantvac. Prijs is afhankelijk van het aantal vacatures dat u wil plaatsen.

N.B. vacatures worden in de door u gekozen rubrieken (maximaal 3) vermeld zonder extra kosten en in google gecategoriseerd o.b.v. de door u gekozen hoofdrubriek.

Voorwaarden

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op de plaatsing van alle advertenties en banners op de site van Brabantvac.

 • Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
 • De factuur geldt als opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de op de factuur vermelde informatie dan zal hij dit binnen drie werkdagen kenbaar maken aan Brabantvac.
 • De opdrachtgever zal de vacature laten verwijderen van de site van Brabantvac, indien de geadverteerde vacature is vervallen.
 • Brabantvac hanteert een betalingstermijn van 15 dagen.
 • Brabantvac verbindt zich de overeengekomen dienst naar beste vermogen en in overeenstemming met de algemeen geldende normen te verrichten.
 • De eventuele wettelijke aansprakelijkheid van Brabantvac is beperkt tot maximaal het voor de advertentie betaalde tarief.
 • Uitsluitend de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van een advertentie of banner. Brabantvac zal vacatures, die tekst bevatten, welke in strijd is met de wet of goede zeden zo snel mogelijk van de site verwijderen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Brabantvac is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de inhoud van advertenties of banners.
 • Brabantvac behoudt zich het recht voor om advertenties of banners te weigeren.
 • Brabantvac garandeert dat de gegevens die de opdrachtgever invoert niet aan derden beschikbaar worden gesteld.
 • Op de rechtsverhouding tussen Brabantvac en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.