• 26 juli 2018
 • Vacaturennummer bv-12243
Trajectmanager

Wij zoeken een medewerker met een relevante opleiding op HBO-niveau die kennis heeft van wet- en regelgeving omtrent Jeugdzorg, GGZ, WLZ en WMO ter aanvulling van ons team in Eindhoven. Werkgebied is buiten Eindhoven ook Tilburg en Helmond en de randgemeenten van eerder genoemde steden.

Wat je doet
Het coördineren van het gehele hulpverleningstraject van deelnemers van het Leger des Heils en is daarmee verantwoordelijk voor zowel de in-, door,- en uitstroming.
De trajectmanager beheert de wachtlijst, onderhoudt contacten met (potentiële) deelnemers en verwijzers en zorgt ervoor dat het dossier compleet is.
Daarnaast voert de trajectmanager overige administratieve en registratieve taken uit die voortkomen uit de functie en te maken hebben deelnemer registratie en verantwoording met betrekking tot indicaties en ticket/indicatiebeheer.
Onderhoudt interne- en externe contacten en neemt deel aan diverse overleggen, commissies en werkgroepen ten behoeve van de functie.
Geeft beleidsadviezen met betrekking tot het vermijden van (eventueel toekomstige) probleemsituaties op het gebied van bijvoorbeeld opnames, juiste leveringsvorm van zorg en andere functie gerelateerde zaken waarbij het van belang is kennis op het gebied van WMO, WLZ, participatiewet, justitiële en illegale statussen en indicatiestelling actueel.

Wij vragen
 • een positief Christelijke geloofsovertuiging en het onderschrijven van de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg;
 • Relevante HBO-opleiding (b.v. zorg of social work);
 • Hoge mate van tact, luisterend vermogen en empathie;
 • Kan omgaan met verschillende belangen;
 • Proactief en ondernemend in het signaleren en bespreken van consequenties van ontwikkelingen;
 • Planningsvaardigheden en omgaan met druk;
 • Kennis van de sociale kaart in het werkgebied;
 • Ruime kennis van het werken met indicatiestellingen en/of zorgtoewijzingen;
 • Kennis van procesmatig werken;
 • In bezit van rijbewijs en beschikking over een auto;
 • je bent in staat om bij een indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen.
Wij bieden
 • een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar er is mogelijkheid tot verlenging;
 • een salaris op basis van schaal 9, zijnde minimaal € 2705 en maximaal € 3988 bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week;
 • een arbeidsduur van 28-36 uur per week;
 • opname in het pensioenfonds PFZW;
 • arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sociaal Werk, inclusief een meerkeuzesysteem;
 • de gelegenheid om een zinvolle bijdrage te leveren aan de levens van hen die ons het hardst nodig hebben.
Ons team
Het team BTM in Brabant heeft als standplaats Eindhoven en heeft als werkgebied buiten Eindhoven o.a. de gemeenten Helmond en Tilburg en hun randgemeenten. Het team bestaat momenteel uit ongeveer 6 personen en is onderverdeeld in trajectmanagers en administratieve functies. Het coördineren van de lopende trajecten wordt veelal vanuit het dossier gemonitord vanuit het bedrijfsbureau in Eindhoven. Voor intakes en/of vervolgafspraken worden ook regelmatig locaties in het werkgebied bezocht.

Over het Leger des Heils
Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl.

Lijkt dit je wat?
Solliciteer dan voor 19 augustus 2018 op deze vacature. Graag ontvangen we van jou de volgende documenten:
 • je CV
 • je motivatie voor dit werk (geef hierin ook een uitleg van je christelijke levensovertuiging)
Je kunt alleen solliciteren via de button "solliciteren".

Conform ons werving- & selectiebeleid hebben interne kandidaten voorrang.