• 20 juni 2018
 • Vacaturennummer bv-12167
Voor Bureau Jeugdzorg Limburg, regio Noord-Limburg zoeken wij op korte termijn én per september 2018

JEUGDZORGWERKERS


(met regelmaat zoeken we ook jeugdzorgwerkers in de regio Midden en Zuid)

Hoofdactiviteiten
 • Het uitvoeren van het vastgesteld inhoudelijk beleid van BJZ Limburg binnen de wettelijke kaders van de maatregelen van de kinderbescherming.
 • Binnen de wettelijke kaders het cliëntsysteem informeren over het gezagskader van de maatregel, het hulpverleningsproces en de rechten en plichten van de betrokkenen.
 • Commitment zoeken binnen het cliëntsysteem.
 • Het opstellen van een eerste plan van aanpak.
 • Het analyseren van de (ernstige) bedreigingen die mogelijk zorgen voor verstoringen in de ontwikkeling van het kind.
 • Het inventariseren van zorgpunten en sterke punten in samenwerking met de jeugdige en het cliëntsysteem.
 • Het formuleren van de gewenste ontwikkelingsuitkomst in samenwerking met de jeugdige en het cliëntsysteem.
 • Het opstellen van de actieagenda waarin de werkdoelen en middelen zijn opgenomen in samenwerking met de jeugdige en het cliëntsysteem met behulp van diagnostische instrumenten en waar nodig aanvullend specialistisch onderzoek.
 • Het uitvoeren van het plan van aanpak in samenwerking met de jeugdige en het cliëntsysteem.
 • Waar nodig het initiëren van zorg en inzetten van geïndiceerde zorg.
 • Waar nodig bieden van randvoorwaardelijke ondersteuning door middel van bijzondere machtiging.
 • Het activeren en motiveren van ouders in het zelf uitoefenen van hun opvoedingsgezag. Het nemen van een beslissing tot een verderstrekkende maatregel.
 • Het aanpassen van het Plan van Aanpak bij wijziging van doelstellingen en hulpvormen (modules).
 • Het bijhouden van het elektronisch cliëntdossier (met behulp van intranetapplicatie).
 • Medeverantwoordelijkheid voor beleidsontwikkeling en -evaluaties verbonden met het primaire proces.
 • Medeverantwoordelijkheid voor een adequate operationele en organisatorische uitvoering van het primaire proces van Bureau Jeugdzorg in de desbetreffende regio.
 • Werken binnen de gedragscode voor medewerkers van Bureau Jeugdzorg Limburg.
 • Samenwerken conform vastgesteld beleid met andere disciplines in de organisatie.
 • Gezamenlijk met het voorliggende veld signaleren van bedreigde ontwikkeling van jeugdigen door participatie in netwerkoverleg.
Profiel van de functie
Kennis:
 • Diploma relevante HBO-opleiding bv. Pedagogiek, MWD, SPH, Social Work, Social Studies
 • SKJ registratie
 • Kennis van de relevante juridische aspecten uit de Jeugdwet en verdere relevante regelgeving
 • Kennis van de Delta methodiek
 • Kennis van( specifieke) diagnostische instrumenten
 • Kennis van effectieve interventies
 • Kennis van relevante pedagogische aspecten te weten:
  • pedagogiek: opvoedingspatronen en -ondersteuning
  • orthopedagogiek: deviant gedrag
  • ontwikkelingspsychologie: leeftijdsgebonden ontwikkelingstaken
  • jeugdpsychiatrie: ontwikkelingsstoornissen
 • Kennis van relevante agogische aspecten te weten:
  • systeemstructuren en -theorieën (loyaliteit en hechting)
  • theorieën en modellen m.b.t. diagnostiek en indicatiestelling voor problematische opvoedingssituaties
  • waarden en normen t.a.v. opvoeding in ‘andere culturen’
  • casemanagement en netwerkvorming (met name organisatie en coördinatie van hulp, zorg en dienstverlening)
  • de sociale kaart, wetgeving en instellingen
 • Kennis van methodieken gericht op het werken in conflicterende situaties
 • Kennis van oplossingsgericht werken en sociale netwerkstrategieen
Bijzonderheden
De Jeugdzorgwerker moet zich kunnen registreren als jeugdzorg professional bij het SKJ. Dit betekent concreet dat een relevant HBO diploma niet ouder mag zijn dan 5 jaar en/of dat sollicitant op 31-12-2017 werkzaam was in de Jeugdzorg.

Arbeidsvoorwaarden
Aanstelling geschiedt in eerste instantie op basis van een tijdelijke benoeming tot 1-1-2019. De rechtspositie en salariëring zijn conform de CAO-Jeugdzorg. Het salaris bedraagt afhankelijk van leeftijd en ervaring op fulltime basis maximaal € 4.092,26 euro bruto per maand.

Procedure
Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet.
Uw schriftelijke motivatie met CV kunt u onder vermelding van “vacature Jeugdzorgwerker Noord” richten aan Bureau Jeugdzorg Limburg t.a.v. afdeling HRM per email via: vacatures@bjzlimburg.nl.
Solliciteren naar de functie Jeugdzorgwerker in de regio Midden- of Zuid-Limburg kan ook na deze datum.

Inhoudelijke informatie over de functie Jeugdzorgwerker in de regio Noord-Limburg kan ingewonnen worden bij Boudewijn Korfage (Teamleider) tel.088-0073663 of via e-mail boudewijn.korfage@bjzlimburg.nl