• 10 maart 2020
 • Vacaturennummer bv-13221
NEDRI Spanstaal Logo Het Bedrijf
NEDRI Spanstaal BV is een bedrijf met een lange, succesvolle historie. In deze periode zijn wij uitgegroeid tot een middelgrote industriële onderneming en een van Europa’s grootste leveranciers van spanstaal voor verwerking in grote betonconstructies en prefab betonelementen. Als zelfstandige ISO gecertificeerde onderneming produceren wij met 135 medewerkers ca. 85.000 ton kwalitatief hoogwaardige producten. Wij lopen in de markt voorop met onze product- en procesontwikkeling. Kwaliteit, flexibiliteit, innovatie en lever-betrouwbaarheid zijn de fundamenten van onze vooraanstaande marktpositie. Het bedrijf opereert in een zeer competitieve markt met veel aanbieders en product en proces moeten voldoen aan een breed scala van normeringen en certificeringen.

NEDRI Spanstaal BV is gevestigd in Venlo en heeft ook een productiefaciliteit in Hamm (Duitsland).

COÖRDINATOR VEILIGHEID, OPLEIDEN & MILIEU


Functie:
 • De Coördinator Veiligheid, Opleiden & Millieu rapporteert direct aan de KAM Manager (Kwaliteit Arbo & Milieu) en werkt nauw samen met de andere afdelingen en disciplines en alle medewerkers in het bedrijf.
 • Is operationeel verantwoordelijk voor de uitvoering van het in overleg geformuleerde beleid van de drie aandachtsgebieden.
Verantwoordelijkheden:
Veiligheid:
 • Het projectmatig verlagen van de risico’s met als doel het terugdringen van het aantal en de ernst van de bedrijfsongevallen.
 • Speurt zeer actief, vanuit een onafhankelijke rol, naar onveilige werksituaties en handelen. Spreekt management (voorbeeldfunctie) en medewerkers hierop aan. Brengt proactief veiligheidsadviezen uit.
 • Beoordeelt de ongevalsmeldingen, bijna ongevallen en onveilige situaties en analyseert deze in alle facetten. Doet concrete voorstellen ter verbetering.
 • Ziet toe op het gebruik van PBM’s het veiligheidsgedrag- en handelen van medewerkers.
 • Verzorgt de veiligheidsintroducties.

Opleiden:
 • Invoeren van een opleidingscultuur en -structuur.
 • Inventariseert het niveau van kennis en kunde van medewerkers.
 • Is verantwoordelijk voor de kwaliteit van (individuele) opleidingsprogramma‘s.
 • Ontwikkelen en actualiseren van de interne instructie- en opleidingsmaterialen en documenten.
 • Is bedrijfsdocent cq leermeester.
 • Is verantwoordelijk voor de eigen “bedrijfsschool”.
 • Ontwikkelt en onderhoudt een (didactische) kennisbank.
Milieu:
 • Is verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van het milieubeleid gericht op de terugdringing van de milieulast.
 • Bevordert het praktische milieubewustzijn en -handelen.
 • Heeft de afdeling overschrijdende verantwoordelijkheid voor minimaliseren, scheiden, verzamelen en afvoeren van afvalstoffen.
Profiel:
 • Heeft een technische opleiding, -achtergrond op minimaal mbo-niveau.
 • Middelbare Veiligheidskunde (MVK) of bereid deze te volgen.
 • Goed ontwikkelde vaardigheden gericht op gedagsverandering. Didactiek, beïnvloeden, overtuigen, cultuurverandering en advisering.
 • Aantoonbare technische ervaring en kennis van productieprocessen.
 • Kennis van en ervaring met bedrijfsveiligheid en of bedrijfsopleidingen in een productiebedrijf.
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal. Duits is een pre.
Nedri Spanstaal biedt:
 • Een zelfstandige functie met een breed takenpakket.
 • Goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Informatie: Uw sollicitatie: NEDRI Spanstaal BV
Groot Egtenrayseweg 13
5928 PA Venlo
077-3877477