• 5 november 2018
 • Vacaturennummer bv-12448
Ergon
Productie-assistent / Meewerkend voorman

Locatie : Paccar Parts, Geldrop
Aantal uren per week : fulltime (38 uur)


Plaats in de organisatie:
De productie-assistent / meewerkend voorman is onder verantwoordelijkheid van de workcenterleider contractdetacheringen, werkzaam in het spanningsveld waarin sociale en commerciële doelen gerealiseerd moeten worden. Hij/zij geeft leiding aan ca. 5 - 25 medewerkers en wordt hierbij geassisteerd door een of meerdere assistenten en voorwerkers.
Paccar Parts is de toonaangevende leverancier van kwalitatieve truck & trailer onderdelen. Dit alles wordt gedistribueerd exclusief via het Daf dealernetwerk. Op dit moment zijn op deze locatie ongeveer 300 medewerkers van Ergon werkzaam, verdeeld over 4 afdelingen

Korte functie-inhoud
Hij/zij is belast met het aansturen, begeleiden en/of instrueren van medewerkers, zodanig dat voldaan wordt aan gestelde eisen t.a.v. arbeidsontwikkeling, productiviteit, efficiency, veiligheid, kwaliteit en kwantiteit, etc. naast de gebruikelijke – productie/operationele - werkzaamheden
 • Uitvoeren van alle voorkomende uitvoerende werkzaamheden van medewerkers die men aanstuurt
 • Aandacht geven aan de groepsdynamiek (zeer diverse samenstelling) en signaleren van gedragswijzigingen bij te ontwikkelen medewerkers
 • (laten) inrichten/aanpassen van arbeidsituaties/werkplek
 • Coachen, motiveren en corrigeren van medewerkers
 • Aanvoeren en verdelen benodigd materieel en middelen
 • Instellen van apparatuur, (hulp)middelen en machines
 • Toezien op een juiste uitvoering van de werkzaamheden
 • Oplossen van problemen die niet door medewerkers opgelost kunnen worden, zorgdragen voor dagelijks onderhoud en controles, signaleren en afhandelen van probleemsituaties
 • Verrichten van administratieve werkzaamheden, zoals invoeren gewerkte uren, verbruikte middelen en materialen, gereed melden van (deel)opdrachten, schrijven van rapportages
 • Toezien op een goede kwaliteit van het werk en (laten) verbeteren van fouten
 • Bespreken van werkzaamheden, voortgang, prestaties en ontwikkeling van medewerkers met workcenterleider
 • Opstellen planningen, overzichten, dag- en weekstaten
 • Zorgen voor voortgang van operationele taken bij afwezigheid van leidinggevende
 • Geven van vaktechnische aanwijzingen en instructies, toewijzen van werkzaamheden
 • Inwerken van nieuwe medewerkers
 • Bevorderen van goede werksfeer
 • Assisteren van workcenterleider bij personele aangelegenheden
Functie-eisen
 • MBO niveau 3
 • Relevante opleiding en ervaring in vakgebied
 • Inzicht en kennis van werkprocessen in vakgebied
 • Affiniteit met de doelgroep: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Contactpersonen:
Voor meer informatie kun u contact opnemen met: Peter Wijbenga, workcenterleider, telefoon: 06-18536449