• 7 september 2018
 • Vacaturennummer bv-12353
Stichting Wijzers in onderwijs in Echt-Susteren en Maasgouw is op zoek naar een inspirerende, verbindende en ondernemende Voorzitter College van Bestuur met een ruim hart voor goed onderwijs.

DE FUNCTIE
 • Functieniveau: Conform cao-bestuurders PO-schaal B3.
 • Betrekkingsomvang: 1 fte.
 • Aanstelling: 1 mei 2019.
DE CONTEXT
Wijzers in onderwijs is ontstaan vanuit een fusie van twee schoolbesturen voor primair onderwijs in Midden-Limburg. De periode 1 augustus 2018 tot 1 augustus 2020 wordt gebruikt om met elkaar te komen tot een goede, toekomstbestendige en energieke organisatie. Vanwege de aanstaande pensionering van de huidige voorzitter College van Bestuur zijn wij op zoek naar een competente en energieke persoon die leiding kan geven aan de transitieprocessen.

DE OPDRACHT
De opdracht voor de Voorzitter College van Bestuur bestaat uit:
 • verantwoordelijkheid dragen voor de continuïteit van Wijzers in onderwijs, waarbij rekening gehouden wordt met de ambities die worden beschreven in het Strategisch Beleidsplan 2019-2023;
 • bevorderen van een goede samenwerking tussen de Voorzitter College van Bestuur, staf, en de locatiedirecteuren/schoolleiders;
 • het in een situatie van krimp op ondernemende wijze en met behoud van passie voor onderwijs en (onderwijs)kwaliteit zorgdragen voor een structureel (en financieel) gezonde schoolorganisatie met een aantrekkelijke profilering;
 • een bij Wijzers in onderwijs passend evenwicht vinden in de diversiteit in positionering en daarbij optimaal gebruik maken van tussen de scholen uit te wisselen expertise en synergie;
 • balans vinden in aandacht voor en bewustzijn van onderwijs, bedrijfsvoering en de groei van de schoolleiders in de richting van een integraal opererende en functionerende schooldirecteur;
 • oprecht belangstelling tonen voor het wel en wee op de scholen en passie voor het onderwijs hebben met daaraan gekoppeld nuchtere zakelijkheid;
 • het zoeken van samenwerking met collega schoolbesturen, het samenwerkingsverband Passend Onderwijs gemeentes en andere stakeholders.
PERSOONLIJK PROFIEL
De Voorzitter College van Bestuur:
 • hanteert de menselijke maat en is een echt ‘mensen-mens’;
 • is ondernemend en ontwikkelingsgericht;
 • heeft affiniteit met en inzicht in ontwikkeling in het (primair) onderwijs;
 • heeft een duidelijke visie op vernieuwen en verbeteren van het onderwijs en innovatie in brede zin;
 • beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.
SELECTIEEISEN
De voorzitter College van Bestuur heeft:
 • een academisch werk- en denkniveau;
 • aantoonbare relevante directie- en bestuurlijke ervaring dan wel ruime leidinggevende ervaring aan professionals in een (bij voorkeur) primair onderwijsorganisatie of in een aan de sector gerelateerde organisatie;
 • ruime ervaring op het gebied van het vertalen van lange termijn ontwikkelingen naar organisatiedoelen en het concretiseren daarvan in beleid en actieplannen;
 • ervaring met het voeren van verantwoord financieel beheer en beleid;
 • aantoonbare ervaring met de begeleiding van veranderingsprocessen.
SELECTIEWENSEN
De voorzitter College van Bestuur beschikt over:
 • kennis van methoden en technieken op het gebied van interne kwaliteitszorg, planning en control, personeelsmanagement, financieel beleid, bedrijfsvoering en risicomanagement;
 • aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid;
 • een relevant netwerk in Midden-Limburg of is in staat een netwerk op te bouwen.
SOLLICITEREN?
 • Als u vragen heeft over de functie, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de RvT, dhr. drs. J. Claessen, te bereiken via mevr. A. Hageman telefoonnummer 0475-436230 of sollicitatie@wijzersinonderwijs.nl.
 • Als u geïnteresseerd bent in deze functie nodigen wij u van harte uit te reageren. U kunt uw sollicitatiebrief inclusief CV uitsluitend per e-mail sturen naar: sollicitatie@wijzersinonderwijs.nl, ter attentie van dhr. drs. J. Claessen, voorzitter Raad van Toezicht.
 • Een uitgebreid functieprofiel en achtergrondinformatie zijn te vinden op de website www.wijzersinonderwijs.nl of op te vragen bij mevr. A. Hageman, sollicitatie@wijzersinonderwijs.nl, telefoonnummer: 0475-436230.