• 5 september 2019
  • Vacaturennummer bv-12953
Maastro Logo Maastro verzorgt de bestraling van kankerpatiënten (radiotherapie) voor de provincie Limburg, vanuit de hoofdlocatie in Maastricht en vanuit haar dependance op de locatie van het VieCuri Medisch Centrum in Venlo.

Tevens behandelt Maastro sinds januari 2019 in het nieuwe protonentherapiecentrum patiënten uit geheel Zuidoost Nederland met protonentherapie; een innovatieve techniek waarmee de kans op bijwerkingen voor de patiënt aanzienlijk vermindert.

Maastro is lid van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en is op het vlak van de arbeidsvoorwaarden gehouden aan de CAO-Ziekenhuizen en de bijbehorende functiewaarderingssystematiek. De behoefte is ontstaan om, binnen de kaders van de CAO, te komen tot een eenvoudiger functiehuis en tevens te onderzoeken of het invoeren van een element van prestatiebeloning haalbaar en wenselijk is.

Maastro is daarom op zoek naar een:

PROJECTLEIDER MODERNISERING LOONGEBOUW (12 UUR/WEEK)


Als projectleider stuur je een project aan met als doel een uitgewerkt voorstel en invoeringsplan voor de Raad van Bestuur per 1 mei 2020 voor een modern loongebouw met een beperkt aantal “functiefamilies” en daarnaast een uitgewerkt voorstel voor een prestatiecomponent in de beloningsstructuur van Maastro. Hiertoe stel je zelf het projectplan op en stel je een multidisciplinair projectteam samen met in ieder geval afvaardiging van de ondernemingsraad, HR en de werkvloer. Maastro beschikt over eerdere studies naar prestatiebeloning die als uitgangspunt kunnen dienen voor het project. Een van de senior HR adviseurs binnen Maastro is ervaringsdeskundige met FWG 3.0. en is gedeeltelijk beschikbaar voor deelname aan het project.

Concrete werkzaamheden in deze functie zijn:
  • het schrijven van het projectplan, -rapportages en advies;
  • het voeren van overleg met de opdrachtgever en met stakeholders;
  • het bestuderen van interne documenten en relevant wetenschappelijk onderzoek naar randvoorwaarden en voor- en nadelen van prestatiegericht belonen;
  • het ophalen van mogelijke best practices m.b.t. prestatiegericht belonen in relevante sectoren (m.n. gezondheidszorg);
  • het onderzoeken van de mogelijkheden om verschillende functieprofielen te bundelen en te groeperen in FWG functiefamilies met bijpassende functiewaardering en het opstellen van een concreet invoeringsplan;
  • het voeren van (groeps)interviews en klankbordsessies om randvoorwaarden, ontwerpcriteria en beoordelingsinstrumentarium te toetsen;
  • het aansturen van het project in al haar facetten.
We zijn op zoek naar een ervaren projectleider binnen het HR domein met kennis van functiewaardering en prestatiebeloning. Kennis van de CAO Ziekenhuizen en FWG 3.0 is een pré.

Arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn nader overeen te komen en marktconform. De functie kan middels een tijdelijk dienstverband worden ingevuld. Een projectdetachering of freelance constructie behoren ook tot de mogelijkheden

Nadere informatie wordt graag verstrekt door Danny Vogten, secretaris Raad van Bestuur, via e-mail: secretariaatrvb@maastro.nl of telefonisch via ons centrale telefoonnummer: +31 (0) 88-4455600.

Als deze functie jou aanspreekt, kun je je sollicitatiebrief en curriculum vitae voor 26 september 2019 uploaden in het sollicitatieformulier op onze website www.maastro.nl.
Kijk voor deze en vele andere vacatures in zorg en welzijn op www.zorgnetlimburg.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.