• 10 september 2018
 • Vacaturennummer bv-12354
Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl.

Binnen de werkeenheid Limburg – Brabant geven we vorm aan dag- en nachtopvang, beschermd wonen, ambulante zorg, trajectbegeleiding en passende arbeid voor diverse doelgroepen. Dat doen we met ongeveer 350 medewerkers en 150 vrijwilligers. Het bureau trajectmanagement is verantwoordelijk voor het matchen van de hulpvraag met het aanbod aan zorg dat wij leveren. Goede contacten met collega’s, cliënten en ketenpartners zijn essentieel voor de kwaliteit van de dienstverlening. Het team bestaat uit ongeveer 20 medewerkers en verricht haar werkzaamheden in Maastricht en Eindhoven.

Functieomschrijving
Als Manager BTM coördineer je en draag je zorg voor de realisatie van de werkzaamheden voortkomend uit het beleid ten aanzien van trajectmanagement. De Manager BTM is naast de realisatie van het afdelingsbeleid ook verantwoordelijk voor de toepassing van het personeels-, financieel- en organisatiebeleid en heeft uit dien hoofde bevoegdheden tot het nemen van beslissingen binnen de kaders van het organisatiebeleid en het beschikbare budget. Binnen het Leger des Heils is een Blauwdruk vastgesteld voor de werking en inrichting van BTM, als manager geef je daar uitvoering en sturing aan. Je ontvangt leiding van de Directeur Bedrijfsvoering en geeft zelf leiding aan de medewerkers van het team BTM.

Functie-eisen
 • een positief Christelijke geloofsovertuiging en het onderschrijven van de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg;
 • je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding in een relevante richting;
 • je hebt ervaring in een leidinggevende functie in een zorgorganisatie;
 • je beschikt over organisatie- en omgevingssensitiviteit;
 • je hebt kennis van de laatste ontwikkelingen binnen de Welzijns- en Gezondheidszorg;
 • je handelt vanuit resultaatverantwoordelijkheid;
 • Je hebt de communicatieve vaardigheden om een netwerk op te bouwen en/of te onderhouden;
 • je bent in staat om bij een indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen.
Arbeidsvoorwaarden
 • een arbeidsovereenkomst voor de duur van in eerste instantie 1 jaar;
 • het betreft een structurele functie, bij goed functioneren is er mogelijkheid tot verlenging;
 • een salaris op basis van schaal 11, zijnde minimaal € 3156,- en maximaal € ,- bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week;
 • een arbeidsduur van 36 uur per week;
 • opname in het pensioenfonds PFZW;
 • arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sociaal Werk, inclusief een meerkeuzesysteem;
 • de gelegenheid om een zinvolle bijdrage te leveren aan de levens van hen die ons het hardst nodig hebben.
Contactinfo
Solliciteer dan voor 30 september 2018 op deze vacature. Graag ontvangen we van jou de volgende documenten:
 • je CV
 • je motivatie voor dit werk (geef hierin ook een uitleg van je christelijke levensovertuiging)
Je kunt alleen solliciteren via www.werkenbijhetlegerdesheils.nl/alle-vacatures/
 
Conform ons werving- & selectiebeleid hebben interne kandidaten voorrang.

Vragen over deze vacature? 
Neem dan contact op met:
Joke Wisseborn, adjunct directeur via 040 239 31 60.
 
Let op! Dit betreft een tweede oproep, wij verzoeken kandidaten die in de eerste ronde reeds gesolliciteerd hebben niet nogmaals te reageren.