• 7 augustus 2018
 • Vacaturennummer bv-12278
Het Gegevenshuis is een niet gebiedsgebonden overheidsorganisatie op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Het Gegevenshuis kent een algemeen bestuur, bestaande uit de portefeuillehouders van alle deelnemende gemeenten en het Waterschap Limburg en een dagelijks bestuur.
De twee belangrijkste pijlers van de strategische agenda zijn groei en innovatie.

Het Gegevenshuis werkt als een shared service centre voor de deelnemende gemeenten Brunssum, Eijsden-Margraten, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Voerendaal en het Waterschap Limburg op basis van dienstverleningsovereenkomsten, waarin precies is vastgelegd welke producten en diensten van welke kwaliteit wanneer en hoe geleverd worden tegen welke kosten. De gemeente Sittard-Geleen is voornemens om in 2018 toe te treden.

Bij Het Gegevenshuis zijn 30 medewerkers in vaste dienst en 5 medewerkers werkzaam in de flexibele schil (specifieke inhuur voor implementatiewerkzaamheden). Invulling geven aan de strategische agenda betekent binnen 4 jaren een verdrievoudiging van de personele omvang.

Functie-informatie: 
 • Muteert en actualiseert de riooldata van diverse gemeenten, conform GWSW en eisen deelnemende gemeenten; 
 • Toetst en verwerkt aangeleverde mutaties; treedt hierover zo nodig ook in contact met de opdrachtgever en landmeters; 
 • Het toetsen en indien nodig compleet maken en inlezen van de rioolinspecties; 
 • Interpreteren van de inspectiegegevens van de huidige toestand van het rioleringsstelsel en koppelt dit terug naar de opdrachtgever; 
 • Adviseren onderhoudsmaatregelen aan de hand van inspectiegegevens van de huidige toestand van het rioleringsstelsel, stelt adviesrapporten op en koppelt dit terug naar de opdrachtgever; 
 • Verstrekt informatie en adviseert periodiek over de riooldata aan opdrachtgevers; 
 • Draagt bij aan verbetertrajecten en procesoptimalisatie ten behoeve van de kwaliteit van riooldata.
Functie-eisen: 
 • Minimaal afgeronde opleiding MBO, bij voorkeur Infra, dan wel verkregen door ervaring op het gebied van Civiele techniek; 
 • Ervaring met het verwerken van administratieve data m.b.t. riolering is een pré, maar niet noodzakelijk; 
 • Kennis van MS-office; 
 • Je hebt affiniteit met projectmatig werken, beschikt over een gezonde dosis assertiviteit en neemt je eigen verantwoordelijkheden; 
 • Je bent een teamspeler die zich thuis voelt in een ontwikkelingsgerichte omgeving; 
 • Goede communicatieve vaardigheden.
Inlichtingen 
Informatie over de functie kan ingewonnen worden bij de heer R.J.J. Hylkema, afdelingshoofd van Het Gegevenshuis (tel. 045-5695617)  Algemene informatie over Het Gegevenshuis is te vinden onder www.gegevenshuis.nl

Sollicitatie
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de heer mr. J.M.M. Leenen MFM, directeur/secretaris van Het Gegevenshuis, Postbus 31300, 6370 AH Landgraaf, of per email aan yvonne.van.lubeek@gegevenshuis.nl