Vacature: www.brabantvac.nl/vacature-brabant/bv-12076

Vacature: Adviseur P&C voor Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen in Roermond

VACATURENR bv-12076 (15-05-2018)

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen is een zelfstandig samenwerkingsverband voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen en voor uitvoering van de wet WOZ.
BsGW verzorgt deze taken voor dertig Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg.
BsGW is gevestigd in Roermond.

ADVISEUR P&C

De organisatie
BsGW zit in een transitiefase van kwantitatieve uitbreiding naar kwalitatieve consolidatie en borging. Dat vraagt om een heroriëntatie op de organisatie, zowel als het gaat om de inrichting van de organisatie alsook de gehanteerde werkwijzen, gedrag en houding. Eén van de doelstellingen voor BsGW hierbij is organisatiebreed in control komen en blijven. Procesgericht werken is daarbij het uitgangspunt.
Een goed opgezette interne controle is een belangrijke pijler waarop BsGW in het kader van interne beheersing moet kunnen steunen. BsGW wil haar interne controle zodanig doorontwikkelen dat de focus primair gericht is op het onderkennen en toetsen van de risico’s en beheersingsmaatregelen in de processen. Risicomanagement en interne controle zijn niet langer gescheiden onderdelen maar vinden plaats vanuit een geïntegreerde benadering en vervullen daarmee een strategische functie binnen de organisatie. Van financial control wordt de interne beheersing doorontwikkeld naar procescontrol.
Dit vraagt om doorontwikkeling van onze werkwijze en uitbreiding van onze expertise en capaciteit.

De functie
Je bent verantwoordelijk voor het opzetten, bewaken en inzichtelijk houden van de interne beheersing van de (primaire) processen van BsGW.
Zodra het hele interne beheersingsraamwerk in de lijn is gezet bij de diverse afdelingen van BsGW, blijft jij uiteraard de regie hierover houden en ben je het aanspreekpunt voor de accountant. Daarnaast komt de focus te liggen op de overige controllerswerkzaamheden binnen BsGW: het opstellen/aansturen van het proces rondom kadernota, begroting, jaarrekening, managementrapportages en financiële rapportages.

De afdeling
Het team Planning & Control bestaat uit 10 medewerkers en maakt, samen met bestuursondersteuning, juridische zaken, HRM, communicatie, facilitaire zaken en het secretariaat onderdeel uit van de nieuw te vormen afdeling Bedrijfsvoering.
Het team is verantwoordelijk voor het financieel- en inkoopbeleid, de administratieve organisatie, de interne controle, de (bestuurlijke) informatievoorziening en de verschillende financiële rapportages. Ook het opstellen van de prognoses van de belastingopbrengsten voor de 31 deelnemers van BsGW, plus de periodieke analyses hierop, vallen hieronder.

Wij zoeken
Een adviseur Planning & Control met:
 • Actuele kennis en aantoonbare ervaring op het gebied van Control, AO/IC, financiële verslaglegging, (overheids)financiën en financiële wet- en regelgeving;
 • Analytische, communicatieve en adviesvaardigheden;
 • Oplossend vermogen en een hands-on mentaliteit;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Minimaal HBO bedrijfseconomie of accountancy;
 • Aantoonbare relevante werkervaring van minimaal 5 jaar.

Wij bieden
 • Een dynamische werkomgeving waarbinnen je in teamverband kunt werken, maar ook je eigen verantwoordelijkheid hebt;
 • Een aanstelling voor gemiddeld 36 uur per week;
 • Een salaris dat afhankelijk is van leeftijd, opleiding en ervaring met een maximum van € 4.552,- bruto per maand (schaal 11 sector waterschappen);
 • Een Individueel Keuze Budget (IKB) van ongeveer 20% (het vakantiegeld maakt onderdeel uit van dit budget) in te zetten voor verschillende doelen, waaronder het kopen van verlof;
 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele werktijden, ruime
opleidingsmogelijkheden en een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering;
 • Een vast contract bij bewezen geschiktheid na een tijdelijk contract van één jaar.

Reageren op deze vacature:
Stuur jouw sollicitatie (een korte motivatie) voor deze functie vóór 22 mei a.s. per email aan: hrm@BsGW.nl
Vermeld in jouw sollicitatie het vacaturenummer: BsGW 18.002

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Voor meer informatie kun je een mail sturen naar Karin van Bergen, concerncontroller: k.vanbergen@bsgw.nl

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Interne kandidaten hebben in deze procedure voorrang.

E-mail  hrm@BsGW.nl
Meer info  www.bsgw.nl